దేవీచౌక్ దగ్గరలో, అల్లూరి సీతారామరాజు జంక్షన్,
రాజమండ్రి

ABC హాస్పటల్ ఎదుట, కలెక్టర్ ఆఫీస్ జంక్షన్ నుండి బీచ్ కి వెళ్లే డౌన్ రోడ్, విశాఖపట్నం

నవోదయ హోమియో హాస్పిటల్స్

DOCTOR AVAILABILITY

విశాఖపట్నంలో శుక్రవారం - శనివారం - ఆదివారములు
ఉదయం 10 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు

రాజమండ్రిలో సోమవారము - మంగళవారము - బుధవారము - గురువారము
ఉదయం 10 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు

ప్రతినెల 29 - 30 - 31 తేదీలు సెలవు దినములు

Dr. Ruttala A. Satyanarayana

**పెద్దలు - పిల్లలు మరియు స్త్రీల వైద్య నిపుణులు**      **హోమియోపతి మరియు యోగా వైద్య నిపుణులు**

Book An Appointment

మాచే చూడబడు వైద్య విభాగములు

View More Treatments

free hits
Our Visitors

© 2017 నవోదయ హోమియో హాస్పిటల్స్. All Rights Reserved | Design by Sreewebs